017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

Васпитни рад

Носилац васпитно-образовне функције је Педагошко веће кога чине сви васпитачи и стручни сарадници на челу са директором Дома. Организација васпитно-образовног рада одвија се кроз три целине:

  1. Адаптација на живот у Дому;
  2. Учење и школска успешност;
  3. Животне вештине;
  4. Живот у заједници.

Програмирање и планирање васпитно-образовног рада реализује се кроз:

• Годишњи програм рада Дома;
• Годишње и месечне планове рада васпитача и васпитних група
• План и програм рада директора Дома.

Kао један од видова остваривања проблематике слободног времена, у Дому функционишу постије и функционишуспортске и културно-уметничке секције.

У циљу јачања одговорности за рад, развијање самоиницијативе и међусобне сарадње, ученици, смештени у Дом ученика, организују се у Заједницу ученика – Домски парламент.