017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

О нама

Дом ученика средњих школа у Босилеграду је васпитно – образовна установа у којој се стварају услови за васпитање и образовање, смештај и исхрану ученика, културно – забавну делатност и физичку рекреацију, као и задовољавање других потреба редовних ученика основне и средње школе у Босилеграду.

Повезан са школом, породицом, предузећем и друштвеном средином, Дом ученика својом улогом коју има у васпитању и образовању ученика и развоју друштва, представља установу од општег интереса.

Дом ученика остварује посебну друштвену функцију јер пружа могућности за свестрани развој и социјалну сигурност младих генерација.