017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

Смештај и исхрана

Дом је наменски грађен за потребе смештаја и исхране ученика и располаже са једном зградом. У згради има 13 четворокреветних соба за смештај 52 ученика. У приземљу има 4 соба, на првом 9, а за сваки спрат постоји по један санитарни чвор.

Поред спаваона, на првом спрату постоји просторија која служи за учење и културно – забавни живот ученика, тв сала и информатички кабинет, васпитачка канцеларија, на поткровљу сала за рекреацију, а у приземљу канцеларија за Директора, котларница, санитарни чвор за особље и две мале просторије за помоћно особље, перионица.

Исхрана ученика обавља се у суседној згради тј. кухиње матичне Основне школе Георги Димитров капацитета 150 ученика.

Укупна површина домског простора је 525 м2, по кориснику 8,75 м2. Домско двориште непостоји већ су то терени за физичко основне школе .

Домска библиотека је у формирању, поседује мали број књига стотинак.

Ученици су под сталним васпитно-образовним надзором васпитача;

Kвалитетна исхрана (јеловник се саставља у сарадњи са ученицима);

Централно грејање и снабдевање топлом водом за личну хигијену;

Висока безбедност ученика: постављене су 8 видео камере које покривају све виталне тачке Дома; Непрекидно дежурство васпитача, професионално обезбеђење;

Дом ученика средњих школа Босилеград као установа има изванредну сарадњу средњом школом као и са свим установама које имају интереса за обострану сарадњу, а све у циљу побољшања услова живота и рада ученика.