017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

Службе

Организација посла у Дом ученикасредњих школа у Босилеграду подељена је на 4 главне службе:

• Администрација
• Васпитна служба
• Служба исхране
• Техничка служба

 

Свака служба подноси извештај директору Дома.

Kолектив Дома ученика средњих школа у Босилеграду:

Име и презимеОрганизациона јединицаСлужбаМесто
Зора ДојчиновДом ученикаадминистрацијаДиректор
Нада ИвковДом ученика економ
Сузана ДимитријевићДом ученикаадминистрацијарачуновођа
Игор ИванчовДом ученикаваспитна службаваспитач
Методија БорисовДом ученикаваспитна службаваспитач
Kирил СимеоновДом ученикатехничка службадомар
Васил СтефановДом ученикатехничка службаобезбеђење
Наташа СтојковићДом ученикатехничка службавешерка
Марина ЕвтимовДом ученикатехничка службахигијеничарка