017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

Кућни ред

И З В О Д

ИЗ  ПРАВИЛА  КУЋНОГ РЕДА

Правилима кућног реда се регулише организација живота и рада и норме понашања ученика у нашем Дому.

1. Ученици су дужни да редовно похађају наставу и професионалну праксу. За наставу се припремају у Дому и то у учионици или по собама у одређено време (па и ван тог времена) уз потпуни мир и тишину коју обезбеђује васпитач и ученик.

2. Ученици су дужни да се придржавају распореда дневних активности, што подразимева време доласка или изласка из Дома. Ученик у случају кашњења или одлазак да ноћи код другог обавештава васпитача и несме приликом доласка реметити мир и одмор осталих учениика,  у противном повлачи васпитно-дисциплинске мере.

3. Посете се примају у слободном времену у просторијама предвиђени за то уз обавезну пријаву васпитачу. 

4. Ученици су дужни да се придржавају времена за ноћног одмора, уз погашена светла и потпуни мир и тишину. Изузетак је учење које се одвија у просторији за учење и праћење ТВ програма који се прати уз сагласност васпита (који то пријављује раднику обезбеђења) уз максималан мир и тишину.

Болестан ученик је дужан да се обрати лекару и лечи се у соби осим дужа лечења и инфективна обољења, уз пријаву васпитачу.

Брига    о личној   хигијени   и хигијени    соба  је  обавеза свих и иста се обавља редовно, а контролу исте врши васпитач и хигијеничар. Сваки ученик мора имати прибор за личну хигијену. Рубље се пере и суши на местима предвиђени за то у вешерају. Ученици се старају о лепшем изгледу својих просторија оплемењујући их својим радовима-слике, цртежи и сл., које стављају на рамовима.

Ученици су дужни да чувају како личну имовину, тако и имовину других станара и имовину Дома, у супротном починилац је дужан да надокнади штету.

Исхрану ученицима обезбеђује кухиња по јеловнику и нормативима за то у трпезарији по распореду дневних активности (осим у оправданим случајевима уз дозволу васпитача), којом приликом место за столом се оставља уредно и враћа се прибор за јело.

Дежурни ученик обавља послове предвиђени правилима дежурства а замену обезбеђује сам ученик или васпитач.

Ученици у међусобним контактима развијају другарство, међусобно уважавање, солидарност, истинољубивост и хуманост.

У Дому је забрањено пушење, уношење или конзумирање алкохола и наркотика, а ван крши углед Дому и повлачи дисциплинске мере. Прославе у Дому се одржавају договорно са васпитачем. Улазак у просторије најављује се куцањем.