017 / 878 - 493 dojcinov.zora@gmail.com

Дом ученика средњих школа Босилеград донео је Одлуку о расписивању Конкурса за пријем ученика који похађају наставу у средњој школи на територији општине Босилеград за школску 2024/2025. годину.